Svenska Juridiska Mästerskapen

Observera att Svenska Juridiska Mästerskapen 2024 är inställd. Tävlingen kommer att återupptas igen 2025.

De Svenska Juridiska Mästerskapen är en rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol. Juriststudenter från universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg, Umeå och Karlstad är inbjudna att delta. Förutom chansen att vinna 20 000 kronor, får deltagarna också ett utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kunskaper.

Läs mer